Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Phẩu Thuật Thẩm Mỹ Dr Nguyễn Dung

Căng da cổ

Phẩu Thuật Thẩm Mỹ Dr Nguyễn Dung

Căng da mặt nội soi bán phần

Phẩu Thuật Thẩm Mỹ Dr Nguyễn Dung

Căng da mặt toàn phần (mặt + cổ + thái dương)

Phẩu Thuật Thẩm Mỹ Dr Nguyễn Dung

Căng da nách

Phẩu Thuật Thẩm Mỹ Dr Nguyễn Dung

Căng da nọng cằm

Phẩu Thuật Thẩm Mỹ Dr Nguyễn Dung

Căng da trán toàn phần

Phẩu Thuật Thẩm Mỹ Dr Nguyễn Dung

Cắt da mặt thừa mini 2 bên

Phẩu Thuật Thẩm Mỹ Dr Nguyễn Dung

Độn rãnh cười

Phẩu Thuật Thẩm Mỹ Dr Nguyễn Dung

Độn thái dương

Phẩu Thuật Thẩm Mỹ Dr Nguyễn Dung

Xoá nếp nhăn cau mày

error: Content is protected !!